Wednesday, November 26, 2014

                                      
            
      
 ഐ.ടി ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തി
                       KTS -ഇന്‍ഫോടെക്

ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയുമായി KTS ഇന്‍ഫോടെക് ഐ.ടി രംഗത്ത് തനതു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നു. മാസങ്ങളോളം ട്രെയിനിംഗ് നടത്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും തൊഴിലന്വേഷകരും തൊഴില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടാതെ ഒരു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം പതിവായി കാണുന്നത്. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും;തൊഴിലുടമയ്ക്ക് വീണ്ടും  ട്രെയിനിങ്ങിനായി  വന്‍തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇവിടെയാണ്‌ KTS-ലെ ട്രെയിനിങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തി.ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കി KTS ഐ.ടി രംഗത്തുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഐ.ടി വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ പേടി സ്വപ്നമായി കരുതുന്ന C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായി വെറും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് KTS-ലെ ട്രെയിനിംഗ് ശൈലികള്‍. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രം ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുമ്പോള്‍ KTS സാങ്കേതികമായി വളരെയധികം മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് മേഖലകളില്‍ കൂടെ ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുന്നു. KTSല്‍ ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് C++ല്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ.ടി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ആണ് കാണുന്നത്. C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്‍ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് ഏതു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാന്‍ഗ്വേജും അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ KTS-ല്‍ നിന്ന് ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

KTS ട്രെയിനിംഗ് ഡിവിഷന്‍റെ അമരത്തു ഇരിക്കുന്നത് 14 വര്‍ഷം ഐ.ടി രംഗത്ത് അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ശ്രീ: ടോം തോമസാണ്.ഫിസിക്സിലും കമ്പൂട്ടര്‍ സയന്‍സിലും ഉള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പല പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ശ്രീ ടോം തോമസ്‌.

ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയില്‍ പ്രോജക്റ്റ് യാഥാര്‍ഥ്യം ആവണമെങ്കില്‍ പല ടെക്നോളജികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്താണ് ട്രെയിനിംഗ് സിലബസ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് C++/C# , C++/VB.NET etc. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ സത്യം  മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു.ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഐ.ടി കമ്പനികള്‍ എപ്പോഴും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു

ഐ.ടി സര്‍വീസ് മേഖലയിലും തനതു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച KTS ഇന്‍ഫോടെക്, സങ്കീര്‍ണമായ പല പ്രോജക്റ്റുകളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ  ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്‌. oDesk പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സൈറ്റുകളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് റേറ്റിങ്ങില്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് KTS ഇന്‍ഫോടെക്. ഇതിനു പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുപതോളം സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ പ്രൊഡക്റ്റുകളും KTS ഇന്‍ഫോടെക്കിന് സ്വന്തമായുണ്ട്.

മറ്റു കമ്പനികളില്‍ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്‍റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ഐ.ടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കല്‍ സ്കില്‍സ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതല്‍ മികച്ച ജോലി നേടാനും (IT Product Companies) KTS-ന്‍റെ ട്രെയിനിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുകKTS Website , Training page
         
         New dimensions for IT Training in KTS Infotech

 KTS Infotech is giving a new perspective for IT Training using their unique training Styles. It’s a very common sight these days , after months of training students and job seekers step into IT world with a ‘certificate’  but without gaining any practical knowledge. It’s a great loss of time, money and other resources for job seekers as well as for job providers .IT Companies have to give repeated training for the so called engineers or degree holders to make them fit for their job. So , here is the importance of getting trained from an institution like KTS Infotech.  It makes you capable in many programming languages thus helping you to get a prospective career in IT industry.

It is a common observation that , those who excel in C++ can handle any of the programming languages with ease and they also get placed easily without much effort compared to other technology specializations. But unfortunately C++ is a real nightmare for many IT aspirants.  But the scenario is different in KTS. You will Undoubtfully be confident enough to do a programme in C++ for yourself within two weeks of joining  KTS InfoTech training division.  Along with that, KTS also ensures training in various advanced technologies thereby helping them to mould a good career in IT Industry.

An IT aspirant after his/her successful completion of training from KTS Infotech has many doors open  in industry since they become experts in many core programming languages, especially C++. The training is led by Mr: Tom Thomas who has 14 years of experience in IT Industry. Along with that he is a Masters degree holder in both Physics and Computer Science. From his years of experience in IT Industry, Mr: Tom knows that successful execution of an IT Project is possible only if the team member knows various technologies. He  has prepared the training syllabus considering all these facts. For example, training syllabus comes with Multi-Platform combination like C++ and C# , C++ and VB.NET , Java and C++, etc which makes KTS unique from other training institutions.

Students who are also placed in IT companies through campus placements as well as other IT professionals can make use of training sessions (2 Day workshops / Weekend training programme/ Intership Program)  to upgrade their technical skills so that they will be able to get a better career  in the future.  

KTS Infotech is also one among the top rated service companies in international outsourcing sites like oDesk. They have successfully completed many projects around the globe. Apart from this, KTS has a number of software products successfully running in the market.


  For more details visit : KTS Website , Training page
                                                  Call : 9567717818

Sunday, June 15, 2014

Digital Signage Software for Front Office


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPdoMsFvXCBioeV8Ow8q2IqKOwZdIFqCYZhg7GR2TEIWwKVDCD 

In this Information Technology Age,  a digital signage is a need at your front office to display your organization details, your unique service, specialties of your service, new announcements etc. Front office is the place where a person first enters and he will form first impression about the Organization from the arrangement as well as displays in the area.Whatever information you need to convey to your customer or a visitor can be displayed effectively using the digital notice board/digital signage. It can be controlled very easily and can be remotely managed if you use some good digital signage software like KTS InfoMate. The Free and Lite Edition of the InfoMate software is ideal for the front office needs.  

Free edition of the software is ideal if you have very few images and Text that needs to be displayed one after another and the frequency of updation of of the Signage contents is less. With Free Edition Software you can Export and update the signage contents using a pen drive (semi automatic mode)  .

Lite Edition of the Software is ideal if you have lot of contents to display including text , image, video , Playlist etc and the Frequency of Updation is high. With Lite Edition of the Software, you will be able to update the Digital Signage contents form your Laptop over a network and you dont need to physically go to the Signage Display Location.

Visit the product Website below for more details..


For List of Comparison of various Edition of the InfoMate Digital Signage Software Visit The Link Below..


Our Signage Software Supports any Type of Display Hardware (LED TV , LCD TV, Plasma Panel CRT TV, etc ) and the Software is compatible with Windows , Linux as well as Android.
 
For Enquiry Fill up the form Below..


KTS Team
 

Thursday, June 12, 2014

The Art of Computer Simulation

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzGEXu-po9-vZWwb-6j2rb5lVh_lnU0FZs1L2QDbx-ncVOSsm0WQ
Developing a new device with minimal investment (in terms of effort and money) is always a companies / research organizations dream. But in practice, this may not be the case. Most of the time Organizations are spending Millions of US Dollars to produce a meaningful outcome form the research works.

This is where the role of computer simulation is coming into picture. In theory simulation is the development of a mathematical model of the identified system which can be used by the computer programs to visualize the various effects on the system based on the physical parameter variations. This essentially means that a simulation expert should not only be a good computer programmer , but who is also a domain expert in his own filed where he wants to simulate the problem under consideration.

If you are looking for a Company who is having Software Simulation expertise , then KTS InfoTech might be able to help you in realizing your Technical Simulation Requirements. KTS InfoTech with their rare expertise in Science , Technology , Engineering ,Mathematics and in Computer Programming can become handy in developing solutions to the Simulation Problems.

You can get more details about our Technical Expertise from the Link below..

http://www.ktsinfotech.com/kts-technology-and-domain-area-specialization.aspx

For more details Just fill up the Enquiry form Below..

http://www.ktsinfotech.com/enquiry.aspx

One of our Customer Representative will be in Touch with you soon..

KTS Team


Tuesday, May 13, 2014

Software Product Framework and Extensibility

 
It is a common saying that well begun is half done. Building a software product that can meet the expectation of every customer is always going to be a challenging task. Instead of that , if we can have a well thought about software product framework design that includes all the core functionality and which has the ability to extend the features easily in the future, then we can expect the software to scale as the time pass by (and our job is almost half done).

We at KTS InfoTech knows this art very well as we already have our own products which scales easily as the situation demands.  We are able to achieve it easily using  our own tested and proven Software Plugin Framework which we have developed in our lab with years of effort.

If you are a customer and are looking for a company to develop your dream software which can easily extend its features at a later point of time, then we might be your perfect software development business partner.

Send us your detailed requirements, we will take it up from there...

For more details fill up the form below..

http://www.ktsinfotech.com/enquiry.aspx

Visit http://www.ktsinfotech.com for more details

Thursday, April 17, 2014

KTS MoneyCare + Ver 4.0 Personal Finance Software Released

We are Happy to announce the new version release of our Popular Personal Finance software KTS MoneyCare + Ver 4.0 .

In this Release We have developed an option/feature to generate custom reports from a set of simple Income and expense entries. You can see this option/feature from Menu "Report => Custom Report" . With this report feature, you will be able to generate any type of custom reports. The custom report includes options to even generate profit and loss statements, balance sheet , other customized reports etc.

With this custom report feature we believe you don't need to be an account practitioner/specialist to generate all type of custom accounting reports.

Say goodbye to all Complex Accounting Software in the Market.. Use KTS MoneyCare + and feel the simplicity.

An accounting software cannot be made simpler than KTS MoneyCare +.

Try it free for 25 days , no credit card needed, no obligations . After 25 days , you can still use it but with reduced Report functionality .

For more details visit the link below

MoneyCare + Product Website
http://moneycareplus.ktsinfotech.com

Download Link
http://moneycareplus.ktsinfotech.com/FreeDownload.aspx

Download MoneyCare + from download.com 
http://download.cnet.com/MoneyCare/3000-2057_4-192375.html

Buy MoneyCare + from the Link Below
http://moneycareplus.ktsinfotech.com/BuyNow.aspx

Watch Some of the MoneyCare + Video Tutorials from the Link below
http://accountingsoftware.ktsinfotech.com/moneycare-plus-how-to-video-tutorials.aspx

Company Website
http://www.ktsinfotech.com

Coming Soon: MoneyCare + Personal Finance Software For Android Phones ...      

Wednesday, April 16, 2014

Face Recognition System Myth Vs RealityEver thought about a Face recognition System that can recognize each and every face , from any angle and from any distance or from any noisy video frames?. You might have seen that in some fictions. But that fact is that you will never be able to achieve it in practice.

You might one day able to achieve detection rate as close to 100% but not fully 100%.


If you take any system for that matter (Not only face recognition system ) , you can see , you will not be be able to achieve it 100%.

For Example

1. There is no ideal 100% efficient heat engine .
2. You cannot attain absolute zero temperature.
3. There is no 100% parallel computing machine..
4. There is no perfect conductor or insulator
5. For every Policies created there will be side effects.
6. And the list continues... in every field .. in every sector ...

We, the humans need to Engineer things based on the Strengths and limitations of Science and Technology keeping an eye on financial aspects to create a better world.

A Face recognition system is no more an exception to this rule.  We @ KTS are trying to implement a Face Recognition Library SDK within the limitation imposed by nature. We hope our R&D Engineers can very soon produce reasonably accurate face detection results using the SDK Library in the future.  

Keep watching this space or visit our company site http://www.ktsinfotech.com regularly for more details...         

Thursday, April 3, 2014

Raspberry PI based True Digital Signage PlayerAfter 1 year of Research and Development Effort , engineers at KTS InfoTech have successfully  developed a true world class Raspberry PI based Digital signage Player that can simultaneously display text, image, video, RSS etc.

This is the first of its kind that can display simultaneously text, images , videos and other formats on the same screen based on Raspberry PI Platform.

Raspberry PI is a Linux based small credit sized computer that can even play even HD Video . In Fact this is one of the worlds cheapest small sized computer available as of now (2014).    The Signage Player also integrates seamlessly with the existing Digital Signage Technology developed by KTS under the brand name "KTS InfoMate". This means that all the remote controlling functionality available in the Management application framework like Shut Down, Restart, Set URL, System Status Information, Content Management is already compatible with the new Palyer .

The new technology developed make heavy use of GPU graphics technology available in PI as well as HTTP/XML based communication transport mechanism. The open standard HTTP/XML based communication mechanism also ensures that , it can be interfaced with other technologies / products easily to develop solutions faster.


For more details visit http://www.ktsinfotech.com

or Fill up the form below

http://infomate.ktsinfotech.com/raspberry-pi-based-digital-signage-solutions.aspx 

Product Website 

http://infomate.ktsinfotech.com 


call + 91-9020155895+ 91-9020155895 for more details